Happy Birthday
 • harsh srivastava
  8-E
  18-Sep-2006
 • advik yadav
  8-G
  18-Sep-2006
 • priyansh mishra
  9-A
  18-Sep-2005
 • aaron lal
  9-F
  18-Sep-2005
 • mustahib zia ansari
  10-E
  18-Sep-2002
 • kushal pathak
  11-F
  18-Sep-2003
 • ansh pandey
  11-C
  18-Sep-2003
 • suryash gupta
  12-C
  18-Sep-2002
 • ritik mishra
  9-D
  18-Sep-2005
 • arush jaiswal
  7-G
  18-Sep-2007
 • shikhar rai
  7-G
  18-Sep-2007
 • aradhy jaiswal
  4-E
  18-Sep-2010
 • pratyush lalwani
  4-E
  18-Sep-2009
 • abhijeet misra
  4-G
  18-Sep-2010
 • ganpati nath mishra
  3-D
  18-Sep-2011
 • qazi mikail zaryab
  3-E
  18-Sep-2011
 • swapnil singh
  3-C
  18-Sep-2011
 • revansh kumar rai
  2-G
  18-Sep-2012
 • sadar intekhab
  1-E
  18-Sep-2013
 • aachman sahu
  UKG-G
  18-Sep-2014
 • ekam shukla
  4-D
  18-Sep-2010
 • arul bharadwaj
  3-F
  18-Sep-2010
 • kaustubh shukla
  LKG-D
  18-Sep-2015
 • advik rai
  LKG-G
  18-Sep-2015
 • adhiraj joshi
  11-A
  18-Sep-2004