Happy Birthday
 • archishman singh
  7-C
  22-Jan-2006
 • atharva bokade
  9-A
  22-Jan-2004
 • himanshu sharma
  10-D
  22-Jan-2002
 • ahmad sohaib jafri
  12-B
  22-Jan-2001
 • mohd faraz afzal
  6-F
  22-Jan-2007
 • aryan mishra
  6-D
  22-Jan-2007
 • pramit pandey
  5-F
  22-Jan-2008
 • akshay porwal
  5-G
  22-Jan-2008
 • utkarsh
  3-E
  22-Jan-2010
 • ekendra srivastava
  3-A
  22-Jan-2010
 • shauryanuj srivastava
  4-A
  22-Jan-2009
 • surya pratap singh
  4-B
  22-Jan-2009
 • shaurya verma
  1-G
  22-Jan-2012
 • ashwin nair
  1-D
  22-Jan-2012
 • ammar mohammad maqsood
  LKG-B
  22-Jan-2014