Happy Birthday
 • aditya divya prakash
  7-G
  19-Nov-2005
 • aditya swamy
  8-F
  19-Nov-2004
 • harsh vardhan singh
  9-C
  19-Nov-2003
 • amitesh shukla
  10-C
  19-Nov-2002
 • spandan
  11-A
  19-Nov-2001
 • abhishek gupta
  12-E
  19-Nov-2000
 • vansh tewari
  6-A
  19-Nov-2006
 • vivan ojha
  6-C
  19-Nov-2006
 • ayan aditya singh
  6-E
  19-Nov-2006
 • akshay srivastava
  5-B
  19-Nov-2007
 • shikhar gupta
  8-C
  19-Nov-2004
 • anant agarwal
  3-B
  19-Nov-2009
 • abhinav shukla
  2-A
  19-Nov-2010
 • aarav srivastava
  2-D
  19-Nov-2010
 • nishkarsh
  2-A
  19-Nov-2010
 • utkarsh
  7-C
  19-Nov-2006
 • satvik mishra
  LKG-E
  19-Nov-2013
 • vihaan malang
  LKG-C
  19-Nov-2013