Happy Birthday
 • rishi kumar sharma
  2-F
  8/18/2010
 • jai verma
  7-B
  8/18/2005
 • shantanu yadav
  11-C
  8/18/2001
 • arsh ali
  11-C
  8/18/2000
 • apoorv
  3-G
  8/18/2009
 • vinayak tiwari
  11-E
  8/18/2001
 • aryan chattree
  6-G
  8/18/2006
 • arnav singh
  7-G
  8/18/2005
 • tathagat maurya
  PREP-A
  8/18/2012
 • vaidik rao
  1-C
  8/18/2011
 • sarthak singh
  1-C
  8/18/2011
 • syed aqil quadri
  1-D
  8/18/2011
 • navneet verma
  1-E
  8/18/2011
 • kritik nirkhi
  2-G
  8/18/2010
 • mayank mishra
  3-A
  8/18/2009
 • unnayan shukla
  3-A
  8/18/2009
 • abhiraj pratap singh
  6-E
  8/18/2006
 • aaroh srivastava
  9-B
  8/18/2003
 • kartikeya pandey
  12-B
  8/18/2000
 • usmani abdul rahman
  5-G
  8/18/2007
 • pranjal agrawal
  11-D
  8/18/2001
 • arnav singh
  PREP-G
  8/18/2012
 • jyotiraditya rai
  4-D
  8/18/2008