Happy Birthday
 • archit mishra
  8-B
  18-Jul-2005
 • arpit jaiswal
  8-F
  18-Jul-2005
 • manash jaiswal
  9-E
  18-Jul-2004
 • pragyat pandey
  9-D
  18-Jul-2004
 • shantanu tripathi
  11-C
  18-Jul-2002
 • mohd kashaf khan
  7-C
  18-Jul-2006
 • adam emil khakha
  5-A
  18-Jul-2007
 • kabir capoor
  5-F
  18-Jul-2008
 • pulkit mehrotra
  3-G
  18-Jul-2010
 • parth singh
  3-B
  18-Jul-2010
 • shaurya singh
  4-E
  18-Jul-2009
 • ayushya misra
  4-C
  18-Jul-2009
 • bhavesh singh
  2-C
  18-Jul-2011
 • sameed waseem
  1-D
  18-Jul-2012
 • arnav ratan choudhary
  UKG-D
  18-Jul-2013
 • bezalel daniel shaiju
  1-B
  18-Jul-2011
 • swastik pandey
  7-G
  18-Jul-2006