College Captains

Suryansh Pandey 2023-24

Antariksh Johri 2022-23

Mohd. Aabis Islam 2021-22

Adityendra Srivastava 2020-21

Utkarsh Singh 2019-20

Kanha Mishra 2018-19

Yashasvi Raj 2017-18

Anahad Narain 2016-17

Prakhar Pathak 2015-16

Apoorva Krishna Misra 2014-15

Pranjal Awasthi 2013-14

Siddharth Shekhar Yadav 2012-13

Akshay Mathur 2011-12

Shahan Ulla 2010-11

Abhijeet Parolia 2009-10

Kunal Joshi 2008-09

Abhay Mittal Head Boy
2007-08

Chirag Mittal Head Boy
2006-07